вівторок, 27 березня 2018 р.

Розпочав роботу проект професійного розвитку «Використання хмарних офісних ІКТ в управлінні закладами загальної середньої освіти»

Відповідно до плану роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної роботи 24 березня 2018 року розпочав роботу проект професійного розвитку «Використання хмарних офісних ІКТ в управлінні закладами загальної середньої освіти» для заступники директорів освітніх закладів, які займаються моніторинговими дослідженнями якості освіти.
У першому модулі «Моніторинг як один з інструментів системи управління освітнім закладом» узяли участь представники міст Лисичанська, Рубіжного та Сватівського, Креміського, Новопсковського районів.
З учасниками проекту працювали методист кафедри управління освітою Вікторія Міняйло та викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, кандидат технічних наук Лариса Шумова.
Концепція проекту. В освітньому просторі сьогодення відбуваються інноваційні зміни, пов’язані з осучасненням навчального процесу та системи керування ним. Базовою основою успішного впровадження таких змін є інформатизація закладів загальної середньої освіти на всіх рівнях, автоматизація процесів організації навчання, забезпечення прозорості та доступності. Процес модернізації школи значно активізується за умови відповідного рівня інформаційної компетентності її керівників, їхньої готовності використовувати сучасні Інтернет-технології в управлінській діяльності та здатності керівників освітніх закладів здійснювати усвідомлену, продуману політику запровадження сучасних ІКТ у навчально-виховний процес шкіл.
Інструментом, який допомагає та дозволяє не тільки відстежувати освітні процеси, що відбуваються в закладі освіти, а й проводити корекційну роботу щодо покращення якості викладання як окремих навчальних предметів, так і якості освіти в цілому, є моніторинг.
Сучасний конкурентоспроможний успішний спеціаліст зобовʼязаний демонструвати стійкі навички використання інформаційних технологій, критичного мислення, стратегічного планування й здатність гнучко реагувати на зміни потреб суспільства.
Метою проекту професійного розвитку є формування в слухачів уміння використовувати інструментарій ІКТ для планування, підготовки й проведення моніторингів якості освіти в освітньому закладі.
Завдання проекту професійного розвитку:
  • ознайомити слухачів із технологією проведення моніторингу якості освіти в освітньому закладі з використанням хмарних офісних технологій ІКТ;
  • навчити аналізувати результати функціонування закладів освіти з метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх розвитку;
  • сформувати вміння використовувати набуті знання в практичній діяльності.
Термін реалізації проекту професійного розвитку: березень ‒ квітень 2018 року.
Очікувані практичні результати проекту професійного розвитку:
  • використання хмарних офісних ІКТ в управлінні закладами загальної середньої освіти;
  • створення учасниками проекту професійного розвитку програми проведення моніторингу якості освіти в освітньому закладі.
За результатами участі в проекті професійного розвитку учасники отримують сертифікати консультанта щодо підготовки, організації та проведення моніторингу якості освіти в освітньому закладі.

Немає коментарів:

Дописати коментар