Опис проектів професійного розвитку

2018 рік


Кафедра педагогіки та психології
· Для практичних психологів закладів загальної середньої освіти «Проблеми сексуального виховання дітей в умовах закладу загальної середньої освіти»
Термін проведення: квітень - червень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – О. Л. Рачок.

·   Для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти «Нова початкова школа: від теорії – до практики»
Термін проведення: березень - червень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – Н. М. Стрельцова.

Термін проведення: вересень - листопад 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – Н. О. Чумак.

Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти
·  Для працівників психологічної служби закладів освіти «Медіація як засіб вирішення конфліктів в освітньому середовищі»
Термін проведення: травень - червень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – В. В. Байдик.

Кафедра управління освітою
·   Для керівників та заступників експериментальних закладів освіти, для керівників та заступників закладів освіти, які збираються розпочати дослідно-експериментальну роботу «Дослідно-експериментальнаробота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога»
Термін проведення: лютий - березень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту - Л. М. Михайлова.

·   Для директорів та заступників директорів із навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти «Фандрейзинг якінструмент ефективного освітнього менеджменту»
Термін проведення: березень - квітень 2018 року.
Відповідальний за проведення проекту – М. А. Журба.

Термін проведення: лютий - травень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – О. В. Пронина.

· Для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти «Плекаємо українську ідентичність засобами гри. Патріотичний квест»
Термін проведення: лютий - травень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – С. В. Лазарєва.

·   Для директорів закладів загальної середньої освіти зі стажем до 5 років управлінської діяльності «Лідер освітніх інновацій»
Термін проведення: лютий - травень 2018 р.
Відповідальна за проведення проекту – І. І. Чумак.

Термін проведення: березень - червень 2018 року.
Відповідальні за проведення проекту – С. В. Лазарєва.

·  Для завідувачів та методистів районних (міських) кабінетів (центрів), директорів і заступників керівників ЗЗСО, керівників методичних об’єднань класних керівників ЗЗСО «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами»
Термін проведення: лютий - квітень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – В. П. Мартинова.

· Для вчителів навчального предмета «Основи здоров’я», шкільних психологів, соціальних педагогів «Протидія торгівлі людьми в Україні»
Термін проведення: березень - квітень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – Т. О. Ізюмська.

·  Для методистів методичних районних (міських) методичних кабінетів (центрів), заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти «Стаття як вид науково-видавничої діяльності педагога освітнього закладу»
Термін проведення: березень - травень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту - Г. І. Савонова.


· Для заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Використання хмарних офісних ІКТ в управління ЗЗСО»
Термін проведення: березень - квітень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – В. А. Міняйло.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання
Термін проведення: березень - травень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – О. А. Тарасова.

Термін проведення: вересень - листопад 2018 року.
Відповідальні за проведення проекту – О. А. Тарасова.

·    Для вчителів історії «Викладання історії Голокосту в школі»
Термін проведення: вересень - листопад 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту – І. В. Хайло.

Кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання
Термін проведення: березень - травень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту - Я. В. Коваленко.

· Для вчителів хімії закладів загальної середньої освіти «Розвиток екологічної грамотності й навичокздорового життя учнів як ключової компетентності Нової української школи»
Термін проведення: жовтень - грудень 2018 року.
Відповідальна за проведення проекту - Л. О. Бондар.

·  Для вчителів інформатики закладів загальної середньої освіти «Створення навчальних проектів в об’єктно орієнтованих середовищах SCRATCH та LAZARUS»
Термін проведення: березень - червень 2018 року.
Відповідальні за проведення проекту – Н. І. Удовенко.

2017 рік


Кафедра педагогіки та психології

Для вчителів трудового навчання «Зміст і методика викладання шкільного курсу «Трудове навчання в середній школі»:
-Перспективи розвитку технологічної освіти в сучасних умовах (лютий);
-Завдання, зміст та особливості методики викладання трудового навчання (березень);
-Формування в учнів навичок володіння народними художніми промислами (квітень).
Відповідальна за проведення проекту 
 О. Л. Рачок.


Для вчителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни» «Шляхи реалізації військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки в умовах сьогодення»:
-Допризовна підготовка юнаків до служби в ЗСУ (лютий);
Військово-патріотичне виховання учнівської молоді (березень);
Цивільний захист у навчальному закладі (квітень).
Відповідальний за проведення проекту
 – Г. В. Малашенко.

Для вчителів початкових класів «Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів в умовах реформування початкової освіти»:
-Розвиток професійної компетентності педагогів шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій у педагогічну практику (лютий);
-Сучасні підходи, технології до планування в початковій школі (квітень);
-Використання інноваційних методів і прийомів роботи з молодшими школярами (жовтень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. М. Стрельцова.

Для методистів психологічної служби, практичних психологів ЗНЗ «Розвиток навичок психологічної саморегуляції емоційних станів педагогічного працівника»:
-Проблема психологічної саморегуляції особистості (квітень);
-Особливості саморегуляції емоційних станів особистості (травень);
-Формування та розвиток навичок саморегуляції емоційних станів педагогічного працівника (червень).
Відповідальна за проведення проекту – О. Л. Рачок.

Для педагогічних працівників ДНЗ «Сучасні освітні технології в дошкільному навчальному закладі»:
-Формування фахових компетенцій вихователів щодо впровадження інтерактивних технологій у ДНЗ (жовтень);
-Використання недирективних методів у роботі з дітьми дошкільного віку (листопад);
-Інтеграція ІКТ в освітній процес ДНЗ (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. О. Чумак.


Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти


Для методистів психологічної служби, практичних психологів ЗНЗ та ДНЗ «Інноваційні технології в професійній діяльності фахівців психологічної служби»:
-Використання тренінгових технологій у професійному зростанні педпрацівників психологічної служби (активне соціально-психологічне навчання) (жовтень);
-Напрями використання сучасних ІКТ у професійній діяльності психолога (листопад);
-Інтервізія та супервізія як методи підтримки професійного рівня та підвищення кваліфікації педпрацівників психологічної служби (методичний коучинг) (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – В. В. Байдик.

Кафедра управління освітою


Для керівників СЗНЗ «Школа проектного менеджменту»
-Науково-практичний семінар «Спонсоринг та фандрейзинг в діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (березень);
-Тренінг «Пошук донорів та написання грантових заявок для реалізації соціальних проектів» (березень);
-Круглий стіл «Моніторинг та оцінка проектів» (червень).
Відповідальна за проведення проекту – О. В. Часнікова..

Для заступників директорів шкіл з виховної роботи, соціальних педагогів, практичних психологів «Механізми превенції та розв’язання конфліктних ситуацій за допомогою діалогу»:
-«Поняття конфлікту та методи його аналізу. Стратегія «виграш-виграш» (вересень);
-«Стратегія поведінки в конфлікті. Стереотипи та їх вплив на процеси ухвалення рішень» (жовтень);
-«Політика ідентичності. Заходи та дії, які вона передбачає. Міжкультурний і міжрегіональний діалоги» (жовтень).
Відповідальна за проведення проекту 
– О. В. Бурім.

Для заступників директорів з виховної роботи та соціальних педагогів «Соціалізація особистості в умовах сучасного медіасередовища»:
-«Феномен медіавпливу на особистість в умовах сьогодення» (квітень);
-«Формування медіаосвітньої компетентності вчителя. Ефективні форми роботи з виховання медіакультури особистості» (квітень);
-«Батьківська медіаосвіта. Взаємодія сім’ї та школи в процесі медіасоціалізації особистості» (травень).
Відповідальна за проведення проекту – О. В. Бурім.

Для директорів шкіл «Формування фасилітативного керівника навчального закладу»:
-Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу (квітень);
-Модернізація функцій управлінської діяльності керівника (квітень);
-Автономія навчального закладу як шлях до розвитку, реформування, модернізації освіти (травень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. М. Левенець.

Для заступників директорів ЗНЗ «Використання хмарних офісних ІКТ в освіті»:
-Моніторинг як один з інструментів системи управління навчальним закладом (жовтень);
-Створення та робота з формами в документах Google. Сервіс Google Floobaru як додаток до оцінювання форм Google (жовтень);
-Модель моніторингу якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі (листопад).
Відповідальні за проведення проекту – В. А. Міняйло, А. І. Степаненко.

Для вчителів навчального предмета «Основи здоров’я», психологів, соціальних педагогів, класних керівників «Попередження торгівлі людьми»:
-Соціально-педагогічні умови профілактики торгівлі людьми (березень);
-Організаційні форми та базові принципи побудови профілактичних програм щодо попередження торгівлі людьми (березень);
-Упровадження в ЗНЗ програми для учнів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (квітень).
Відповідальна за проведення проекту – Т. О. Ізюмська.

Для методистів позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків «Використання методу проектів у роботі позашкільних навчальних закладів»:
-Компетентнісний потенціал проектних технологій (вересень);
-Психолого-педагогічні особливості проектної діяльності (жовтень);
-Особливості формування креативності в системі позашкільної освіти (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – Т. О. Ізюмська.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів правознавства «Формування критичного мислення на уроках правознавства»:
-Методичні прийоми навичок аналізу під час вивчення правознавства (вересень);
-Синтез як засіб генерування ідей і планування у навчальній діяльності на уроках правознавства (жовтень);
-Графічні організатори – засіб відтворення інформації та поглиблення її розуміння (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – І. В. Хайло.

Для вчителів української мови та літератури «Методична компетентність молодого вчителя-філолога як складова професійної компетентності»:
-Урок – основна форма навчання (лютий);
-Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у шкільній філологічній освіті (березень);
-Моделювання сучасного уроку української мови та літератури (березень).
Відповідальні за проведення проекту – В. Є. Колодяжна, О. В. Савенкова.

Для вчителів української іноземних мов «Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови»:
-Шляхи та засоби формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів (весерень);
-Елементи критичного мислення (жовтень);
-Методичні прийоми та технології, спрямовані на формування навичок критичного мислення (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – О. С. Нікітченко.

Для вчителів історії «Методологічні підходи до розгляду питань історичного розвитку країн Західної Європи (XVI–XXI століття)»:
-Закономірності утворення націй західноєвропейських країн (березень);
-Феномен абсолютизму і його відображення в державницькій ідеології та політичній діяльності (квітень);
-Проблема модернізації західноєвропейських суспільств і роль у цьому визначних реформаторів (травень).
Відповідальний за проведення проекту – С. В. Саранов.

Кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів біології «Віртуальна онлайн-спільнота вчителів біології як засіб професійного розвитку»:
-Створення аккаунту в Coogle та персонального блогу (веб-сторінки) (квітень);
-Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів біології (травень);
-Веб-квест як педагогічна технологія (червень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. І. Лисенко.

Для вчителів фізики, математики «Педагогічні технології в шкільній фізико-математичній освіті»:
-Технологія перевернутого навчання (вересень);
-Технологія навчання як дослідження (жовтень);
-Моделювання сучасного уроку математики, фізики, астрономії за технологією перевернутого навчання та технологією навчання як дослідження (листопад).
Відповідальні за проведення проекту – Л. М. Стецюк, О. В. Годорож.

Для вчителів інформаційних технологій «Методика розв’язування олімпіадних задач з інформаційних технологій» (березень):
-Методика створення веб-сторінки у Word;
-Автоматизація розрахунків і візуалізація даних в електронних таблицях;
-Структурування даних засобами бази даних.
Відповідальна за проведення проекту – Н. І. Удовенко.

Для вчителів предметів природничо-математичного циклу «Шляхи формування громадянських компетентностей у шкільній природничо-математичній освіті» (жовтень):
-Механізми формування громадянських компетентностей у шкільній природничо-математичній освіті;
-Прийоми, методи і технології навчання демократії та прав людини;
-Моделювання навчально-виховного процесу в контексті громадянської освіти.
Відповідальні за проведення проекту – О. О. Буряк, методисти та викладачі кафедри.

Для вчителів математики, фізики, астрономії «Цікава педагогічна ідея»:
-Застосування методу проектів у викладанні предметів фізико-математичного циклу(жовтень);
-Методика організації дистанційного навчання (листопад);
-Методичні прийоми для узагальнення та систематизації знань (грудень).
Відповідальні за проведення проекту – Л. М. Стецюк, О. В. Годорож.

Для вчителів біології «Практична реалізація змісту біологічної компоненти Державного стандарту базової і середньої освіти у 8 класі ЗНЗ»:
-Структура, завдання та змістовні лінії оновленого курсу «Біологія людини» (травень);
-Сучасні підходи та технології навчання біології у 8 класі (червень);
-Модернізація навчання через упровадження ІКТ (вересень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. І. Лисенко.

2016 рік

Кафедра педагогіки та психології
- Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: нові тенденції, підходи, перспективи (лютий);
- Завдання, зміст та особливості методики викладання трудового навчання (березень);
- Методичний супровід педагога при впровадженні методики викладання трудового навчання в 5 класах ЗНЗ (квітень).
Відповідальна за проведення проекту 
 О. Л. Рачок.

Для вчителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни» «Шляхи реалізації військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки в умовах сьогодення»:
- Військово-патріотичне виховання учнівської молоді (лютий);
- Допризовна підготовка юнаків до служби в ЗСУ (березень);
- Цивільний захист у навчальному закладі (квітень).
Відповідальний за проведення проекту
 – Г. В. Малашенко.

Для вчителів початкових класів «Методичні механізми викладання освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти»:
- Психологічна культура як фактор безпеки й здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу (жовтень);
- Комунікативно-діяльнісний підхід до здійснення початкової мовної освіти (листопад);
- Інтегративний підхід до формування в молодших школярів основ літературноїкомпетентності (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. С. Сагіна.

Для вихователів шкіл-інтернатів «Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості в дітей шкіл-інтернатів»:
- Використання виховного потенціалу, пов’язаного з героїзмом українців (березень);
- Шанобливе ставлення до пам’яті про жертви в Україні (квітень);
- Поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їхній внесок у скарбницю світової цивілізації (травень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. С. Сагіна.

Для логопедів шкільних логопедичних пунктів «Оптимізація корекційної роботи в логопедичних пунктах системи освіти»:
- Організація роботи логопедичного пункту (жовтень);
- Корекційна робота з подолання вад усного мовлення (листопад);
- Подолання розладів писемного мовлення (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – К. С. Ротанова.

Для методистів психологічної служби, практичних психологів ЗНЗ «Соціально-психологічна корекція агресивної поведінки підлітків»:
- Агресивна поведінка школярів: поняття агресії, класифікація, причини виникнення, методи діагностики (квітень);
- Кібербулінг – новітня форма агресії (травень);
- Методи профілактичної та корекційної роботи з подолання агресивної поведінки в роботі психологічної служби (червень).Відповідальна за проведення проекту  О. Л. Рачок.

Для вихователів ДНЗ «Проектні технології в дошкільній освіті»:
- Технологія проектування – сучасний стиль роботи вихователя (жовтень);
- Упровадження  проектних технологій в умовах дошкільного закладу (листопад);
- Соціально-педагогічне партнерство закладу – родини – громади в реалізації проектної діяльності (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. О. Чумак.

Для методистів психологічної служби, практичних психологів ЗНЗ «Проблема збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників у діяльності шкільної психологічної служби»:
- Підвищення психологічної грамотності педагогів з питань збереження й зміцнення їхнього власного професійного здоров’я (просвітницька робота) (вересень);
- Діагностична робота психолога (жовтень);
- Робота зі створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі (психокорекційна робота) (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – В. В. Байдик.

Кафедра управління освітою

Для заступників директорів із виховної роботи, заступників директорів з навчально-виховної роботи «Формування особистості учня в умовах євроорієнтованого суспільства»:
- Особливості особистісно орієнтованого підходу до виховання в сучасній школі (жовтень);
- Реалізація компетентнісного підходу до організації виховного процесу як необхідний чинник його ефективності (листопад);
- Виховний потенціал інноваційних технологій (грудень).
Відповідальний за проведення проекту 
– Є. В. Бондар.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів історії «Методологічні підходи до розгляду дискусійних питань історії»:
- Теоретико-методологічне осмислення історичного знання (березень);
- Історичний факт, його інтерпретація та дискусійний розгляд у сучасній історіографії (березень);
- Поліконцептуальне осмислення та сучасна трактовка проблемних питань історії (квітень).
Відповідальний за проведення проекту – С. В. Саранов.

Для вчителів правознавства «Інноваційні технології у викладанні правознавства»:
- Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів(квітень);
- Методи та етапи проведення вчителем правознавства науково-педагогічного дослідження (травень);
- Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку правознавства (червень).
Відповідальна за проведення проекту – І. В. Хайло.

Для вчителів української мови і літератури «Формування професійної компетентності вчителів української мови і літератури»:
- Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом інтеграції інноваційних педагогічних технологій (жовтень);
- Зміст і форми діяльності районного (міського) методичного об’єднання вчителів української мови (жовтень);
- Якість учнівських знань як критерій сформованості професійної компетентності вчителів української мови і літератури (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – В. Є. Колодяжна.

Для вчителів зарубіжної літератури «Культурологічна спрямованість шкільного курсу зарубіжної літератури»:
- Культурологічний підхід до навчання зарубіжної літератури: зміст, науково-теоретичні засади, методичний супровід (квітень);
- Розвиток культурологічної компетенції школярів (вересень);
- Застосування елементів культурологічного аналізу в процесі вивчення художніх творів (жовтень).
Відповідальна за проведення проекту – В. Л. Лоповок.

Для вчителів іноземних мов «Ефективні методи презентації та відпрацювання лексики на уроках англійської мови в середній школі»:
- Новітні підходи до введення нового лексичного матеріалу (лютий);
- Типи завдань для ефективного опрацювання та закріплення екзаменаційно-спрямованої лексики (квітень);
- Підготовка до екзаменів з максимальним залученням цільового мовного матеріалу (квітень).
Відповідальна за проведення проекту – О. С. Нікітченко.

Кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів, які викладають спецкурс «Фінансова грамотність» «Зміст та методика викладання спецкурсу «Фінансова грамотність» в основній та старшій школі»:
- Формальна, неформальна, інформальна фінансова освіта молоді: міжнародний та вітчизняний досвід (березень);
- Інтерактивні технології навчання фінансової грамотності школярів (березень);
- Застосування ІКТ у викладанні спецкурсу «Фінансова грамотність», 5–10 класи (березень).
Відповідальні за проведення проекту – О. В. Часнікова, Я. В. Коваленко.

Для вчителів інформатики «Методика розв’язування олімпіадних задач з інформатики»:
- Розв’язування комбінованих задач з інформатики (червень);
- Розв’язування задач на рекурсію (вересень);
- Розв’язування задач на графи (жовтень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. І. Удовенко.

Для вчителів географії «Змістовні та методичні аспекти роботи з обдарованими учнями при підготовці до олімпіади з географії»:
- Проблема розвитку творчих здібностей учнів у сучасній методиці вивчення географії (вересень);
- Методи, прийоми та засоби роботи з удосконалення теоретичної підготовки учнів до олімпіади з географії (жовтень);
- Методичні особливості розв’язування задач з географії високого рівня складності та робота з топографічною картою (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – Я. В. Коваленко.

Для вчителів хімії «Технологія розвитку критичного мислення учнів у шкільній хімічній освіті»:
- Сутність технології розвитку критичного мислення. Структура уроку за методикою розвитку критичного мислення (жовтень);
- Методи та прийоми розвитку критичного мислення учнів на різних етапах уроку (листопад);
- Моделювання сучасного уроку хімії за технологією розвитку критичного мислення (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Л. О. Бондар.

Для вчителів математики, фізики, астрономії «Цікава педагогічна ідея»:
- Застосування методу проектів у викладанні предметів фізико-математичного циклу(жовтень);
- Методика організації дистанційного навчання (листопад);
- Методичні прийоми для узагальнення та систематизації знань (грудень).
Відповідальні за проведення проекту – Л. М. Стецюк, О. В. Годорож.

Для вчителів біології «Практична реалізація змісту біологічної компоненти Державного стандарту базової і середньої освіти у 8 класі ЗНЗ»:
- Структура, завдання та змістовні лінії оновленого курсу «Біологія людини» (травень);
- Сучасні підходи та технології навчання біології у 8 класі (червень);
- Модернізація навчання через упровадження ІКТ (вересень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. І. Лисенко.

1 коментар:

 1. Добрий день! Гугл форма, яку рекомендував методичний центр, не відкривається. Прошу зарєєструвати мене на проект Формальна, неформальна, інформальна фінансова освіта молоді: міжнародний та вітчизняний досвід (березень);
  - Інтерактивні технології навчання фінансової грамотності школярів (березень);
  - Застосування ІКТ у викладанні спецкурсу «Фінансова грамотність», 5–10 класи (березень). З Оленой Володимирівною Часниковою мала досвід роботи - опрілюднювала досвід роботи під її керівництвом.
  2.-Тренінг «Пошук донорів та написання грантових заявок для реалізації соціальних проектів» (березень);
  -Круглий стіл «Моніторинг та оцінка проектів» (червень).
  Маю досвід реалізації соціальних проектів. Я - голова Національної скаутської організації України Пласт.
  3. -Формування в учнів навичок володіння народними художніми промислами (квітень).
  моя пошта kazka.ilona@gmail.com

  ВідповістиВидалити