пʼятниця, 23 лютого 2018 р.

Розпочато роботу проекту професійного розвитку «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами»

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 21 лютого розпочав свою роботу проект професійного розвитку «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами» (для завідувачів та методистів районних (міських) кабінетів (центрів), директорів і заступників керівників загальноосвітніх закладів середньої освіти, керівників методичних об’єднань класних керівників та вчителів ЗЗСО). З учасниками проекту працювала Валентина Мартиноваметодист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.  У роботі проекту професійного розвитку брали участь представники закладів освіти міст Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Сватово, Біловодського, Попаснянського, Старобільського, Марківського та Кремінського районів Луганської області.
Концепція проекту. Проблема підвищення професійної компетентності педагога в умовах постійного підвищення вимог до нього і перетворень, що відбуваються в освіті, є актуальною і водночас складною. Пошук шляхів її вирішення змушує обирати серед сучасних наукових досягнень у галузі андрагогічної освіти такі засоби, що забезпечуватимуть ефективність професійного розвитку педагогічних працівників. Одним із таких засобів є технологія фасилітації, яка дозволяє сформувати й розвинути в керівника, педагога фасилітативну компетентність, необхідність якої в структурі професіоналізму визначається низкою чинників:
  • запити сучасного суспільства до освіти як соціального інституту розвитку особистості, який має сприяти формуванню в підростаючого покоління установки на саморозвиток та самовиховання;
  • реалізацією особистісно орієнтованого підходу в освіті, який передбачає створення психологічно комфортних умов для розвитку особистості на основі взаємоповаги, довіри, співпраці.
Термін «фасилітація» (з англ. дієслова «facilitate») - полегшувати, допомагати, сприяти. Фасилітація – це організація процесу колективного розв'язання проблем. Виходячи з цього, фасилітацію слід розглядати як професійну організацію процесу групової роботи, спрямовану на досягнення спільних цілей.

Навички фасилітації можуть бути застосовані у:
  • груповій і командній роботі;
  • управлінні людьми;
  • проведенні нарад і зборів.
Застосування методів фасилітації спрямовується на розгляд конкретних ситуацій, де необхідно знайти спільне рішення через аналіз проблеми, її колективне обговорення, висловлення ідей та визначення спільної позиції щодо шляху вирішення проблеми, спланувати дії тощо.
Мета проекту професійного розвитку: ознайомлення та формування в учасників проекту практичних навичок застосування методів фасилітації в професійній діяльності.
У першому модулі проекту «Метод фасилітативної дискусії (консенсус)» учасники ознайомилися з поняттями «фасилітація», «фасилітатор». Активно брали участь у фасилітативній сесії, де ознайомилися з особливостями та умовами її організації.

Ознайомитися з відеорядом роботи проекту можна за посиланням.