пʼятниця, 27 березня 2015 р.

У ЛОІППО стартував перший проект «Проблеми історичного пізнання»


26 березня 2015 р. у Луганському обласному інституті  післядипломної педагогічної освіти в рамках проектів професійного розвитку відбувся науково-теоретичний семінар «Проблеми історичного пізнання». Сергій Саранов, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, керівник семінару, на основі свого досвіду вивчення колоніальної політики Франції XVII–XVIII століть, викладацької діяльності, висунув проблемні питання науково-теоретичного семінару. Зокрема, Сергій Вікторович звернув увагу слухачів на необхідність особливої уваги до методологічних аспектів історичного пізнання, оскільки характер розвитку історичної науки XXI століття позначений бурхливими змінами специфіки «ремесла історика».
Під час семінару значну увагу було приділено проблемі історичного факту та його інтерпретації у французькій школі «Анналів» другої половини XX століття, біографії видатного британського вченого Е. Гобсбаума, формуванню історичної свідомості XIX століття тощо. Було заслухано доповіді слухачів із цікавих, дискусійних аспектів їх вчительського досвіду. Запам’яталися яскраві виступи учасників семінару, вчителів історії з багаторічним досвідом: Ольги Шестопалової (Сєвєродонецький НВК «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Сєверодонецьк), Михайла Іванюка (Гірська багатопрофільна гімназія) та інших учасників.
Наступна зустріч у рамках науково-теоретичного семінару «Проблеми історичного пізнання» відбудеться вже в квітні 2015 року. До нових зустрічей!
Реєстрація на проекти професійного розвитку подовжена до 15 квітня 2015 року (окрім проекту «Проблеми історичного пізнання», у рамках якого вже відбувся перший семінар для вчителів). Детальна інформація щодо проектів на сайті ЛОІППО http://www.loippo.edu.ua.

середа, 18 березня 2015 р.

Реєстрація

Шановні педагоги!
У випадку виникнення проблем із реєстрацією надсилайте необхідну інформацію (П. І. Б.; електронну адресу; район; повну назву навчального закладу, де працюєте; посаду; обраний проект професійного розвитку) на електронну адресу loippo@loippo.edu.ua. Реєстрація триває до 25 лютого 2019 року.
Зареєструватися можна ще тут

вівторок, 3 березня 2015 р.

Шановні колеги!

У Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з метою вдосконалення професійної майстерності освітян щороку проводяться проекти професійного розвитку.
Проект професійного розвиткуце технологія післядипломної педагогічної освіти, яка спрямована на опанування педагогами компетентностей, затребуваних освітньою практикою. Проект професійного розвитку забезпечує:
- своєчасне виконання вимог державної освітньої політики;
- моделювання професійної компетентності педагогів;
- задоволення потреби педагогів у самоосвіті;
- можливість вибору змісту, форми та термінів навчання;
- поєднання наукового знання та освітньої практики;
- постійний контакт між педагогами та науково-методичними структурами;
- індивідуальну освітню траєкторію;
- відчуття успіху, співавторство у процесі власного зростання.
До участі в проектах професійного розвитку запрошуються:
- вихователі дошкільних навчальних закладів;
- вихователі шкіл-інтернатів;
- практичні психологи і соціальні педагоги дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів;
- учителі-предметники;
- педагоги-організатори; класні керівники;
- педагоги позашкільних навчальних закладів;
- керівники методичних об’єднань учителів, вихователів;
- заступники директорів шкіл із навчально-виховної та виховної роботи;
- керівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
Навчальна стратегія проекту
Форма роботи – очно-дистанційна. Реалізація завдань для досягнення результатів проекту здійснюється на семінарах та тренінгах, в режимі вебінарів, електронного листування, он-лайн обговорення, шляхом: розгляду навчального матеріалу на інтерактивних лекціях, лекціях-презентаціях; самостійного опрацювання учасниками навчально-методичних матеріалів, підготовлених керівником проекту; виконання практичних завдань; участі у форумах; презентації власних творчих напрацювань; проведення контрольного опитування до підсумків проекту.
По завершенню проекту учасники отримують сертифікати:
тренерів (у даному випадку) – фахівців, які керують тренінговими заняттями;
консультантів – фахівців, які координують консультаційну роботу з проблем відповідної галузі;
тьюторів — фахівців, які ведуть індивідуальні або групові заняття; ключової фігури в очно-дистанційному навчанні;
експертів фахівців, які здійснюють експертизу.
Опис проектів знаходиться у цьому блозі ppr-loippo.blogspot.com. Тут же можна заповнити сторінку з аплікаційною формою учасника проекту професійного розвитку (натиснувши на «Зареєструйся»). Аплікаційну форму учасника необхідно заповнити до 25 березня 2015 року.
Ви також зможете зареєструватися тут  (перед реєстрацією принципово важливе ознайомлення з описом проектів – цей крок допоможе у виборі потрібного проекту).
Запрошуємо Вас до участі у проектах!

Опис проектів професійного розвитку

Кафедра педагогіки та психології

Для практичних психологів шкіл, ДНЗ, соціальних педагогів (як консультантів) «Психологічні особливості розвитку життєстійкості як адаптаційного ресурсу педагогів в умовах сучасних парадигм українського суспільства»:
- Вихід із зони комфорту як новий етап розвитку особистості педагога (вересень);
- Вибір стратегії подолання стресу педагогів (вересень);
- Розвиток практичних навичок саморегуляції педагогів як умови розвитку адаптаційних ресурсів педагогів (вересень).
Відповідальна за проведення проекту – В. Є. Харченко.

Для практичних психологів ЗНЗ (як консультантів) «Формування готовності психологів ЗНЗ до роботи з посттравматичними стресовими розладами в молодших школярів»:
- Методи діагностики травматичного стресу та її особливості (квітень);
- Формування навичок кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу в школярів (тренінгове заняття) (квітень);
- Профілактика травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу в освітньому середовищі (квітень).
Відповідальні за проведення проекту – В. Є. Харченко, 
О. Л. Рачок.

Для вчителів початкових класів (як консультантів) «Методичні механізми впровадження освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти для заступників директорів ЗНЗ І ступеня»:
- Чинники успішності процесу адаптації першокласників до навчання в школі (березень);
- Комунікативно-діяльнісний підхід до здійснення початкової мовної освіти (квітень);
- Сучасні підходи до викладання іноземних мов у школі І ступеня (травень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. С. Сагіна.

Для заступників директорів із навчально-виховної роботи (як консультантів) «Організація навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах»:
- «Нормативно-правове забезпечення організації навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах» (вересень);
- «Соціально-психологічна характеристика дітей з особливими освітніми потребами» (жовтень);
- «Специфіка навчання дітей з особливими освітніми потребами (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – К. С. Ротанова.

Для керівників методичних об’єднань вихователів «Зміст та тенденції виховання учнів шкіл-інтернатів»:
- «Педагогічне керівництво самопідготовкою учнів шкіл-інтернатів» (вересень);
- «Форми і методи педагогічної та виховної роботи» (жовтень);
- «Подолання синдрому педагогічного вигоряння у вчителів та вихователів шкіл-інтернатів» (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – О. В. Пагава, 
Н. С. Сагіна.

Для керівників методичних об’єднань вихователів ДНЗ (як консультантів) «Реалізація завдань освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти»:
- Організація роботи за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі» (вересень);
- Орієнтири до освітніх ліній: «Дитина у світі культури», «Праця як засіб формування предметно-практичної компетенції дітей» (листопад);
- Рекомендації та поради до освітніх ліній «Гра дитина», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – Н. О. Чумак.

Кафедра управління освітою

Для керівників ЗНЗ (як консультантів) «Інноваційний менеджмент в управлінні сучасною школою»:
- Сучасні форми й методи менеджменту в освіті (квітень);
- Особливості інноваційного менеджменту, його реалізація в сучасних умовах (квітень);
- Творчі звіти щодо апробації форм та методів інноваційного менеджменту в управлінні школою (травень).
Відповідальна за проведення проекту – І. Л. Голубенко.
Для заступників директорів із виховної роботи, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, класних керівників (як тренерів) «Соціалізація особистості в умовах сучасного медіасередовища»:
- «Феномен медіавпливу на особистість в умовах сьогодення» (березень);
- «Формування медіаосвітньої компетентності вчителя. Ефективні форми роботи з виховання медіакультури особистості» (квітень);
- «Батьківська медіаосвіта. Взаємодія сім’ї та школи в процесі медіасоціалізації особистості» (квітень).
Відповідальна за проведення проекту – О. В. Бурім.

Для заступників директорів шкіл із виховної роботи, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, класних керівників (як тренерів) «Механізми превенції та розв’язання конфліктних ситуацій за допомогою діалогу»:
- «Поняття конфлікту та методи його аналізу. Стратегія «виграш-виграш» (травень);
- «Стратегія поведінки в конфлікті. Стереотипи та їх вплив на процеси ухвалення рішень» (червень);
- «Політика ідентичності. Заходи та дії, які вона передбачає. Міжкультурний і міжрегіональний діалоги» (червень).
Відповідальна за проведення проекту – О. В. Бурім.

Для заступників директорів із виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників (як консультантів) «Соціокультурний потенціал сучасних виховних технологій у роботі з дітьми різного віку»:
- Сутність та інноваційний потенціал виховних технологій (жовтень);
- Застосування проектної технології в роботі з дітьми різного віку (жовтень);
- Аналіз сучасного досвіду впровадження сучасних технологій у виховний процес (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – О. А. Тарасова, 
Є. В. Бондар.

Для вчителів навчального предмета «Основи здоров’я», класних керівників (як тренерів) «Упровадження дослідницьких і проектних методик здоров’язбережувальної педагогіки»:
- Проектування технологій здоров’язбереження учнів в умовах освітнього закладу (березень);
- Упровадження інтерактивних методів і прийомів навчання (квітень);
- Презентація здоров’язбережувальної функції розвитку учнів через організацію проектної діяльності в освітньому закладі (квітень).
Відповідальна за проведення проекту – Т. О. Ізюмська.

Для заступників директорів шкіл із виховної роботи, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, класних керівників (як тренерів) «Шкільна газета як дієвий засіб формування медіакультури особистості»:
- Шкільна газета – засіб медіаосвіти особистості (березень);
- Створення шкільної газети: мета, різновиди, система номера, зміст, джерела фінансування (квітень);
- Презентація шкільних газет (квітень).
Відповідальні за проведення проекту – О. В. Бурім, 
О. А. Тарасова.

Для педагогів позашкільних навчальних закладів (як консультантів) «Використання методу проектів у позашкільній діяльності»:
- Компетентнісний потенціал проектних технологій (жовтень);
- Інтегрований підхід до організації патріотичного виховання дітей (жовтень);
- Аналіз та популяризація творчих здобутків педагогів та їх втілення в практичну діяльність позашкільних закладів освіти (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – Т. О. Ізюмська.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів російської мови і літератури та світової літератури «Розвиток філологічної обдарованості школярів» (м. Лисичанськ):
- Філологічна обдарованість школярів: суть, засоби діагностування (квітень);
- Навчально-пошукові лінгвістичні завдання як засіб розвитку мовної особистості учнів (травень);
- Творча художня діяльність у процесі розвитку літературної обдарованості особистості (жовтень).
Відповідальна за проведення проекту – В. Л. Лоповок.

Для вчителів правознавства «Інноваційні підходи до викладання правознавства в школі»:
- Новітні технології реалізації вимог нового Державного стандарту повної і базової середньої освіти (жовтень);
- Особистісно орієнтовані уроки правознавства (листопад);
- Нестандартні форми уроків правознавства (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – І. В. Хайло.
Для керівників міських (районних) методичних об’єднань учителів української мови і літератури «Формування професійної компетентності вчителів української мови і літератури»:
- Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу (квітень);
- Формування мовленнєвих компетентностей та комунікативної культури вчителя-словесника (квітень);
- Якість учнівських знань як критерій сформованості професійної компетентності вчителів української мови і літератури (квітень).
Відповідальні за проведення проекту – О. В. Савенкова, 
В. Є. Колодяжна.

Для вчителів іноземних мов «Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови»:
- Особливості навчального процесу, побудованого на засадах критичного мислення (вересень);
- Етапи формування критичного мислення (жовтень);
- Методичні прийоми та технології, спрямовані на формування навичок критичного мислення (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – О. С. Нікітченко.

Для вчителів історії «Проблеми історичного пізнання»:
- Теоретико-методологічне осмислення історичного знання (26 березеня);
- Історичний факт, його інтерпретація та дискусійний розгляд у сучасній історіографії (квітень);
- Поліконцептуальне осмислення та сучасна трактовка проблемних питань історії (травень).
Відповідальний за проведення проекту – С. В. Саранов.

Кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів хімії «Технологія розвитку критичного мислення учнів у шкільній хімічній освіті»:
- Сутність технології розвитку критичного мислення. Структура уроку за методикою розвитку критичного мислення (жовтень);
- Використання проблемного методу навчання для розвитку критичного мислення учнів (листопад);
- Хімічний експеримент як засіб розвитку критичного мислення (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Л. О. Бондар.

Для вчителів математики «Сучасний урок математики: традиції та інновації»:
- Сучасні підходи до викладання математики (жовтень);
- Технології моделювання сучасного уроку математики (листопад);
- Методика аналізу уроку математики з технологій особистісно орієнтованого навчання (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Л. М. Стецюк.

Для вчителів географії та екології «Організація науково-дослідницької діяльності учнів під час підготовки до міжнародних та всеукраїнських екологічних конкурсів»:
- Технологія організації дослідницької діяльності учнів (вересень);
- Методика формування в учнів навичок пошуку, накопичення та обробки наукової інформації (жовтень);
- Застосування прийомів критичного мислення під час роботи над дослідженням (листопад).

Відповідальна за проведення проекту – Я. В. Коваленко.